ตาเป็นนกแขก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตาเป็นนกแขก หมายถึง ตาที่คอยสอดส่องว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตาเป็นนกแขก เช่น

  • ระวังพนักงานใหม่คนนั้นด้วยก็แล้วกัน ฉันเห็นทำ ตาเป็นนกแขก ตั้งแต่วันสัมภาษณ์แล้ว ดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจ
  • ที่เขาว่าเด็กนั่นชอบลักเล็กขโมยน้อยน่าจะจริง วันก่อนมาเที่ยวบ้านฉัน ตาเป็นนกแขก จนฉันต้องเก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย
advertisements