ติดสอยห้อยตาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ติดสอยห้อยตาม หมายถึง ติดตามไปรับใช้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ติดสอยห้อยตาม เช่น

  • ไม่ว่าอาจารย์ท่านไปที่ไหนก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาคอย ติดสอยห้อยตาม ไปเสียทุกที่
  • เด็กคนนี้เขา ติดสอยห้อยตาม ผมมาตั้งแต่ผมยังไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักแล้วล่ะ
advertisements