ติเรือทั้งโกลน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ติเรือทั้งโกลน หมายถึง ตำหนิหรือวิพากย์วิจารณ์งานที่ยังไม่สำเร็จ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ติเรือทั้งโกลน เช่น

  • อย่าเพิ่งไป ติเรือทั้งโกลน อย่างนั้นเลย เขาเพิ่งจะมารับตำแหน่งใหม่ก็ควรจะให้โอกาสเขาได้ทำผลงานก่อนแล้วค่อยว่าก็ยังไม่สาย
  • ผมว่าคุณรอให้เขาออกแบบให้เสร็จก่อนดีไหม งานเพิ่งจะเริ่มไปหน่อยเดียวทำเป็น ติเรือทั้งโกลน ไปได้
advertisements