ตีงูให้กากิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีงูให้กากิน หมายถึง ทำสิ่งใดที่เสี่ยงอันตราย แล้วประโยชน์ไปตกกับผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีงูให้กากิน เช่น

  • จริงอยู่ที่นายสามารถจัดการกับพ่อค้ายาได้ แต่ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขา นายเสี่ยงอันตรายแบบนี้มันไม่ต่างกับ ตีงูให้กากิน เลย
  • ฉันอุตส่าห์ลงทุนเข้าไปเป็นสายให้ตำรวจ สุดท้ายสิ่งที่ทำไปกลับเป็นการ ตีงูให้กากิน เขาได้ผลงานแต่ฉันกลับได้ศัตรูเพิ่ม ต้องคอยอยู่หลบ ๆ ซ่อน ๆ จนถึงทุกวันนี้
advertisements