ตีงูให้หลังหัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีงูให้หลังหัก หมายถึง การไม่เด็ดขาดกับศัตรูย่อมจะเกิดผลร้ายในภายหลัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีงูให้หลังหัก เช่น

  • คุณก็รู้ว่าเขาประสงค์ร้ายกับบริษัทเรา แต่คุณกลับไม่ไล่ออกยังปล่อยให้ทำงานต่อที่นี่ ระวังจะเข้าทำนอง ตีงูให้หลังหัก ก็แล้วกัน
  • ผมคิดผิดจริงที่ ตีงูให้หลังหัก ในตอนนั้น ไม่คิดว่าเขาจะเคียดแค้นถึงขนาดทำให้ผมล้มละลาย บ้านแตกสาแหรกขาดขนาดนี้
advertisements