ตีนถีบปากกัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีนถีบปากกัด หมายถึง พยายามทำทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่คำนึงถึงความลำบาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีนถีบปากกัด เช่น

  • กว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ เธอต้อง ตีนถีบปากกัด มาเป็นเวลานานหลายปี
  • ผมจะไม่ยอมกลับไป ตีนถีบปากกัด แบบเมื่อก่อนอีกแล้ว ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้
advertisements