ตีนเท่าฝาหอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีนเท่าฝาหอย หมายถึง เด็กทารก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีนเท่าฝาหอย เช่น

  • เด็กคนนี้ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่ ตีนเท่าฝาหอย รับประกันได้เลยว่าเป็นเด็กรู้คุณคน
  • แม่แกเลี้ยงแกมาตั้งแต่ ตีนเท่าฝาหอย ยังมีหน้าไปว่าแม่ไม่รักแกอีกเหรอ
advertisements