ตีปลาหน้าไซ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีปลาหน้าไซ หมายถึง พูดหรือทำให้งานของผู้อื่นที่กำลังไปได้ดีกลับเสียไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีปลาหน้าไซ เช่น

  • ไม่คิดเลยว่าร้านคู่แข่งจะใช้วิธี ตีปลาหน้าไซ ไปเที่ยวบอกลูกค้าว่าของร้านเราแพงแต่ไม่มีคุณภาพ
  • ถ้าจะแข่งขันธุรกิจกันก็ไม่ควรจะ ตีปลาหน้าไซ มันดูเหมือนคนเห็นแค่ตัว แทนที่จะสร้างมิตรกลับสร้างศัตรูแทน
advertisements