ตีปีก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีปีก หมายถึง แสดงความดีใจจนออกท่าออกทาง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีปีก เช่น

  • ความสำเร็จน้อยนิดเพียงเท่านี้อย่าเพิ่ง ตีปีก ดีใจกันไป ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วพัฒนาตัวเองต่อไป
  • แหม พอรู้ว่าหัวหน้าจะไม่อยู่ก็พากัน ตีปีก กันใหญ่เป็นเด็ก ๆ ไปได้ งานที่ค้างไว้ช่วยทำให้เสร็จด้วย
advertisements