ตีฝีปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีฝีปาก หมายถึง อวดแสดงคารม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีฝีปาก เช่น

  • อย่ามัวแต่ ตีฝีปาก อยู่เลย ผมว่าคุณแสดงฝีมือออกมาเลยดีกว่า ว่าดีจริงอย่างที่คุยหรือว่าดีแต่โม้
  • มันก็เก่งแต่ ตีฝีปาก ข่มคนอื่นแค่นั้นแหละ พอให้ทำจริง ๆ ก็ไปไม่รอด
advertisements