ตีวง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีวง หมายถึง ล้อมวง โอบล้อม ตีวงล้อม ขยายวง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีวง เช่น

  • เราต้อง ตีวง ออกไปให้กว้างกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาประชิดค่ายได้
  • คราวนี้เราจะ ตีวง ล้อมพวกมันไว้ไม่ให้มีทางหนีไปไหนได้เหมือนที่ผ่านมา
advertisements