ตีวัวกระทบคราด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีวัวกระทบคราด หมายถึง การกระทำสิ่งใดเพื่อให้กระเทือนอีกฝ่าย เนื่องจากโกรธแต่ทำอะไรเขาโดยตรงไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีวัวกระทบคราด เช่น

  • นายไปตีหมาตีแมวเขา เพราะไม่พอใจที่เขาทำเสียดังรบกวนตอนกลางคืน แบบนี้มัน ตีวัวกระทบคราด ชัด ๆ
  • ถ้าคุณมีปัญหากับผมก็มาคุยกันตรง ๆ เลยดีกว่า ไม่ต้องไป ตีวัวกระทบคราด ให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยหรอก
advertisements