ตีสำนวน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีสำนวน หมายถึง พูดใช้สำนวนโวหารเป็นการอวดฉลาด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีสำนวน เช่น

  • มีอะไรก็พูดมาตรง ๆ เถอะ อย่าเสียเวลามา ตีสำนวน เพราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังหมายถึงอะไรหรือใคร
  • ฉันล่ะไม่อยากคุยกับเขาหรอก พูดจาชอบ ตีสำนวน อยู่นั่นทำเหมือนกับว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่น
advertisements