ตีอกชกตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีอกชกตัว หมายถึง ร้องไห้คร่ำครวญ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีอกชกตัว เช่น

  • ผู้ชายมันไม่ดีไปมีใหม่ แล้วเธอจะมา ตีอกชกตัว อยู่ทำไม ฉันว่าเสียเวลาเปล่า
  • เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องมา ตีอกชกตัว เลย มาคุยกับฉันก็ได้ก็เราเพื่อนกันนี่
advertisements