ตีเกราะเคาะไม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตีเกราะเคาะไม้ หมายถึง ให้สัญญาณ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตีเกราะเคาะไม้ เช่น

  • คนสมัยก่อนเวลามีเรื่องด่วนอะไรก็จะ ตีเกราะเคาะไม้ นอกจากจะสื่อสารได้เร็วแล้วยังไม่ทำให้แตกตื่นอีกด้วย
  • เดี๋ยวทีมผมจะล่วงหน้าเข้าไปก่อน ส่วนพวกคุณรออยู่ตรงนี้ ถ้ามีอะไรก็ให้ ตีเกราะเคาะไม้ ตามที่ตกลงไว้ก็แล้วกัน
advertisements