ตืดเป็นตังเม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตืดเป็นตังเม หมายถึง ตระหนี่ถี่เหนียวมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตืดเป็นตังเม เช่น

  • ที่ฉันเลิกกับเขาก็เพราะทนนิสัย ตืดเป็นตังเม ของเขาไม่ไหวแหละ
  • คนเราประหยัดอดออมมันก็ดี แต่ถ้า ตืดเป็นตังเม ถึงจะมีเงินก็ไม่มีความสุขหรอก
advertisements