ตื่นก่อนไก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตื่นก่อนไก่ หมายถึง ตื่นแต่เช้าตรู่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตื่นก่อนไก่ เช่น

  • เด็กสมัยนี้แทบจะไม่มีแล้วที่จะ ตื่นก่อนไก่ ส่วนใหญ่ก็สายตะวันส่องก้นนั่นแหละถึงจะลุก
  • นายจะรีบ ตื่นก่อนไก่ ไปไหน เขานัดกันแปดโมงเช้าไม่เห็นต้องรีบร้อนอะไรเลย
advertisements