ต่อปากต่อคำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต่อปากต่อคำ หมายถึง เถียงไม่รู้จักจบจักสิ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต่อปากต่อคำ เช่น

  • แกจะไป ต่อปากต่อคำ กับเด็กเมื่อวานซืนให้เสียผู้ใหญ่ทำไม ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย
  • ทั้งสองคนเลิก ต่อปากต่อคำ กันได้แล้ว เอาเวลาไปทำงานที่ค้างให้เสร็จเสียดีกว่า
advertisements