ต่อให้อมพระมาพูด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต่อให้อมพระมาพูด หมายถึง ถึงจะอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่หน้าเชื่อถือ ก็ไม่เชื่อ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต่อให้อมพระมาพูด เช่น

  • คนอย่างเอ็งทำไมข้าจะไม่รู้สันดาน ต่อให้อมพระมาพูด ก็ไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องที่เอ็งพูดมันจะจริงทั้งหมด
  • คนผลัดวันประกันพรุ่งอย่างนาย ต่อให้อมพระมาพูด ก็ไม่เชื่อหรอกว่านายจะคืนเงินพรุ่งนี้
advertisements