ต้นตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นตอ หมายถึง ต้นเหตุของเรื่อง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นตอ เช่น

  • ที่โดนลูกค้าปรับค่าล่าช้าคราวนี้ ต้นตอ ก็เพราะคุณนั่นแหละที่ไปรับปากไว้ไม่ดูกำลังของเรา
  • ผมไม่เชื่อว่าเขาทำเรื่องนี้คนเดียวแน่ คงต้องสืบกันให้รู้ว่า ต้นตอ เป็นใคร
advertisements