ต้นร้ายปลายดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นร้ายปลายดี หมายถึง คนที่ทำตัวไม่ดีในตอนแรก แต่สามารถปรับปรุงตัวให้ดีได้ในภายหลัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นร้ายปลายดี เช่น

  • เมื่อก่อนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน หาเรื่องชกต่อยได้ไม่เว้นวัน แต่เดี๋ยวนี้จะเรียกว่า ต้นร้ายปลายดี ก็ได้ เพราะเขาเป็นคนใจเย็น รู้จักยับยั้งชั่งใจ
  • คนเราต่อให้ร้ายกาจขนาดไหน แต่ถ้าสำนึกตัวเป็นคนดีได้ ทุกคนก็พร้อมให้อภัย แบบนี้แหละที่เรียกว่า ต้นร้ายปลายดี
advertisements