ต้นวายปลายดก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นวายปลายดก หมายถึง ตอนต้นไม่ดี ไปดีเอาตอนปลาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นวายปลายดก เช่น

  • ธุรกิจของผมจะเรียกว่า ต้นวายปลายดก ก็ได้ กว่าจะมีกำไรได้ขนาดนี้ พวกเราแทบจะล้มละลายมาตั้งหลายครั้ง
  • ในปีแรก ๆ สวนเราแทบจะไม่มีผลผลิตเลย แต่ก็อดทนกันเรื่อยมาจนเดี๋ยวนี้มีผลผลิตตลอดทั้งปี ก็เข้าทำนอง ต้นวายปลายดก นั่นแหละ
advertisements