ต้อนรับขับสู้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้อนรับขับสู้ หมายถึง ต้อนรับเป็นอย่างดี, รับรองอย่างเต็มที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้อนรับขับสู้ เช่น

  • เพื่อนฉันชอบมาเมืองไทย เพราะเขาบอกว่าคนไทย ต้อนรับขับสู้ เขาเป็นอย่างดีไม่เหมือนที่บ้านเขา
  • เวลามีแขกมาบ้าน เราก็ต้อง ต้อนรับขับสู้ ไว้ให้ดีที่สุดก่อน เขาจะได้ไม่ว่าเราเอาได้
advertisements