ถอดสี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถอดสี หมายถึง แสดงอาการหวาดหวั่นให้เห็น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถอดสี เช่น

  • พอเขาเห็นเมียมาเท่านั้นแหละ ก็กลัวจนหน้าถอดสี
  • ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมต้องหน้าถอดสีขนาดนั้นด้วย หรือว่าไปทำอะไรผิดมา
advertisements