ถอดหัวโขน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถอดหัวโขน หมายถึง การพ้นจากตำแหน่งหรือบทบาทที่ดำรงอยู่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถอดหัวโขน เช่น

  • เมื่อก่อนเขาเป็นข้าราชการระดับใหญ่มีแต่คนนับหน้าถือตา แต่พอถอดหัวโขนออกมาก็ไม่มีใครสนใจเขาเลย
  • ตอนที่เขายังเป็นประธานก็ทำกร่างวางอำนาจ ใครก็เกรงกลัว สักวันถ้าโดนถอดหัวโขนออกแล้วจะรู้สึก
advertisements