ถอนหงอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถอนหงอก หมายถึง ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถอนหงอก เช่น

  • เป็นผู้ใหญ่แล้วพูดอะไรก็ให้มันเป็นหลักเป็นฐาน ไม่อย่างนั้นจะโดนเด็กถอนหงอกเอาได้
  • ป้าคนนั้นโดนเด็กถอนหงอกก็เพราะไปแซงคิวจ่ายค่าสินค้าในร้านสะดวกซื้อแหละ
advertisements