ถอยหน้าถอยหลัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถอยหน้าถอยหลัง หมายถึง กลับไปกลับมาไม่แน่นอน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถอยหน้าถอยหลัง เช่น

  • ขืนมัวแต่ถอยหน้าถอยหลังกันอยู่อย่างนี้งานไม่เสร็จแน่
  • ถ้าตัดสินใจจะเดินหน้าแล้วก็ต้องเดินไปให้สุดทาง อย่ามามัวแต่ถอยหน้าถอยหลังไม่อย่างนั้นก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเสียที
advertisements