ถอยหลังเหมือนกุ้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถอยหลังเหมือนกุ้ง หมายถึง ขี้ขลาด, กลัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถอยหลังเหมือนกุ้ง เช่น

  • เจอปัญหาแค่นี้ก็ถอยหลังเหมือนกุ้ง แล้วจะทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาได้
  • หมาตัวนี้มีดีแค่เห่า เจออะไรก็เห่าเอาแต่ถอยหลังเหมือนกุ้ง ไม่เหมือนหมาบ้านอื่นเขา
advertisements