ถีบหัวส่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถีบหัวส่ง หมายถึง ตัดเยื่อใย, ไม่ไยดี, ไม่เอาเป็นธุระด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถีบหัวส่ง เช่น

  • ก็เพราะแกทำตัวแบบนี้ไง ลุงกับป้าถึงได้ ถีบหัวส่ง กลับมาบ้านนอก
  • ถ้าไม่เหลือทนนะเขาไม่ ถีบหัวส่ง ใครหรอก มีแต่จะส่งเสริมให้ได้ดิบได้ดี
advertisements