ถึงบางอ้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถึงบางอ้อ หมายถึง เข้าใจเสียที

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถึงบางอ้อ เช่น

  • นายนี่นะกว่าจะ ถึงบางอ้อ คนอื่นเขาก็คุยไปถึงไหนต่อไหนแล้ว
  • เรื่องบางเรื่องใช่ว่าจะ ถึงบางอ้อ กันง่าย ๆ มันต้องใช้เวลาที่เหมาะสมด้วย
advertisements