ถือบังเหียน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถือบังเหียน หมายถึง เข้ากุมอำนาจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถือบังเหียน เช่น

  • องค์กรจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด ย่อมอยู่ที่ผู้ ถือบังเหียน เป็นสำคัญ
  • ถึงแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งใหญ่โตก็ตาม แต่พวกเราก็รู้ดีว่าใครเป็นผู้ ถือบังเหียน ที่แท้จริง
advertisements