ถือหาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถือหาง หมายถึง เข้าข้างฝ่ายที่ตนชอบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถือหาง เช่น

  • เพราะมีคนคอย ถือหาง เขาอยู่มาก ไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็มักจะได้รับการสนับสนุนอยู่เสมอ
  • พอไม่มีใคร ถือหาง หล่อนก็เหมือนกับหมดอำนาจวาสนา ไปทางไหนก็ไม่มีใครเห็นหัว
advertisements