ถือเขาถือเรา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถือเขาถือเรา หมายถึง แบ่งพรรคแบ่งพวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถือเขาถือเรา เช่น

  • ถ้าพวกคุณยังทำงานแบบ ถือเขาถือเรา กันอยู่อย่างนี้ บริษัทเราจะก้าวหน้าได้อย่างไร ผมว่าควรร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายดีกว่านะ
  • บ้านเมืองจะเจริญได้ ถ้าไม่ ถือเขาถือเรา เพราะอย่างไรเสียพวกเราก็คนไทยด้วยกันควรรู้รักสามัคคี
advertisements