ถูกคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถูกคอ หมายถึง เข้าคู่กัน, ไปด้วยกันได้ดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถูกคอ เช่น

  • ผมกับคุณคุยกัน ถูกคอ ขนาดนี้แสดงว่าเราต้องเป็นเพื่อนกันได้ดีแน่ ๆ
  • เพราะลูกเขยเขาพูดจา ถูกคอ เขาถึงได้คอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอด
advertisements