ทรพี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทรพี หมายถึง ลูกที่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทรพี เช่น

  • ช่วงนี้มีแต่ข่าวลูกทรพีฆ่าพ่อฆ่าแม่แทบจะวันเว้นวัน
  • การอกตัญญูต่อพ่อแม่ว่าเลวแล้ว แต่การทรพีนับว่าเลวยิ่งกว่า
advertisements