ทรัพย์ในดินสินในน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทรัพย์ในดินสินในน้ำ เช่น

  • เกิดเมืองไทยนับว่าโชคดีแล้ว เพราะบ้านเรานับว่ามีทรัพย์ในดินสินในน้ำ แค่รู้จักนำมาใช้ก็ทำมาหากินเลี้ยงปากท้องได้จนแก่เฒ่า
  • ไม่ว่าที่ไหนล้วนมีทรัพย์ในดินสินในน้ำทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าใครจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แค่ไหน
advertisements