ทองรู่กระเบื้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทองรู่กระเบื้อง หมายถึง ไม่คู่ควรกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทองรู่กระเบื้อง เช่น

  • ผู้หญิงก็ชาติตระกูลดีนะแต่ไม่น่าไปคบกับพวกนักเลงมอเตอร์ไซค์แบบนั้นเลย มันดูไม่ต่างกับทองรู่กระเบื้อง
  • คุณจะยกลูกสาวเราให้คนอื่นทั้ง ๆ ที่รู้ว่าลูกชายของเขาไม่ได้คู่ควรกับลูกของเรา นี่คุณคิดจะเอาทองรู่กระเบื้องหรือไง
advertisements