ทองแผ่นเดียวกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึง เกี่ยวดองเป็นญาติกันด้วยการแต่งงาน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทองแผ่นเดียวกัน เช่น

  • อีกหน่อยเราสองครอบครัวก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้ว มาทำความคุ้นเคยกันไว้ดีกว่า
  • เราก็เหมือนทองแผ่นเดียวกัน พี่มีปัญหาอะไรให้เราช่วยก็บอกได้ไม่ต้องเกรงใจ
advertisements