ทองไม่รู้ร้อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง ไม่กระตือรือร้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทองไม่รู้ร้อน เช่น

  • จะส่งค่างวดเขาปลายเดือนนี้แล้ว ยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ช่วยกันทำมาหากินอีก
  • นายจะมาทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้หรอกนะ ถ้านายไม่เตรียมตัวสอบคราวนี้ใครก็ช่วยไม่ได้แล้วนะ
advertisements