ทอดสะพาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทอดสะพาน หมายถึง แสดงท่าทีว่าอยากคุ้นเคยอยากทำความรู้จักด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทอดสะพาน เช่น

  • ผู้หญิงเขาทอดสะพานให้นายขนาดนั้นแล้ว ยังซื่อบื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่อีก
  • คิดว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกอย่างไรที่เห็นผู้หญิงอย่างเราไปคอยทอดสะพานรักให้แบบนี้
advertisements