ทันควัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทันควัน หมายถึง ทันทีทันใด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทันควัน เช่น

  • ตอนขอให้ช่วยงานนี่ทำเป็นยุ่งไม่ว่าง ทีตอนบอกว่าจ้างกลับตอบว่าว่างทำให้ได้ทันควันเลยนะ
  • ดีนะที่เขามาช่วยยุติเรื่องนี้ได้ทันควัน ไม่อย่างนั้นผมว่าปานปลายแน่นอน
advertisements