ทางเอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทางเอก หมายถึง ทางหลักที่รถแล่นผ่านไปได้ก่อนรถทางโทหรือทางร่วม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทางเอก เช่น

  • ใช้รถใช้ถนนต้องรู้จักทางเอกทางโทเสียบ้าง จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุง่าย ๆ
  • จำง่าย ๆ ทางโทคือทางที่เชื่อมกับถนนเส้นหลัก ส่วนถนนเส้นหลักเราจะเรียกว่าทางเอก
advertisements