ทุ่มหินใส่เท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทุ่มหินใส่เท้า หมายถึง เจตนาทำร้ายผู้อื่น แต่ตนกลับได้รับผลนั้นแทน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทุ่มหินใส่เท้า เช่น

  • นี่แหละนะคิดจะใส่ร้ายเขาทำร้ายเขา สุดท้ายยังไม่ได้ทำอะไรตัวเองกลับประสบเคราะห์กรรมเสียก่อน อย่างที่เขาว่าทุ่มหินใส่เท้าตัวเองคงอย่างนี้แหละ
  • เขาไม่ได้ทำอะไรให้นาย ทำไมต้องไปหาเรื่องทุ่มหินใส่เท้าด้วย สุดท้ายนายนั่นแหละที่จะเดือดร้อนเอง
advertisements