ทูตลิ้นทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทูตลิ้นทอง หมายถึง ฉลาดในการพูดให้ได้ประโยชน์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทูตลิ้นทอง เช่น

  • โชคดีที่เรามีทูตลิ้นทองอย่างเขา การเจรจาธุรกิจเลยสำเร็จไปได้ด้วยดี
  • ถือว่าเขาเป็นทูตลิ้นทองที่ใคร ๆ ก็อยากได้ตัวไปทำงานด้วย
advertisements