ธงขาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ธงขาว หมายถึง ยอมแพ้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ธงขาว เช่น

  • ศึกสงครามในอดีตหากฝ่ายใดยกธงขาวก่อนก็หมายความว่ายอมแพ้ต่ออีกฝ่าย ขอยุติการรบ
  • งานนี้ผมขอยกธงขาวก่อนแล้วกันมันเกินความสามารถจริง ๆ
advertisements