นกน้อยทำรังแต่พอตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

นกน้อยทำรังแต่พอตัว หมายถึง รู้จักประมาณตน ทำอะไรก็ให้พอสมฐานะ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นกน้อยทำรังแต่พอตัว เช่น

  • พ่อฉันสอนเสมอว่าเราเป็นข้าราชการก็ควรจะอยู่อย่างพอเพียง เช่นเดียวกับนกน้อยทำรังแต่พอตัว จะได้มีกินมีใช้ไม่เป็นหนี้ใครเขา
  • ผมไม่อวดฐานะแข่งใครเขาหรอก รถที่มีก็ใช้คันเล็ก ๆ ให้เดินทางได้ไม่ลำบากก็เพียงพอแล้ว ยึดคตินกน้อยทำรังแต่พอตัว
advertisements