นกยูงย่อมมีแววที่หาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

นกยูงย่อมมีแววที่หาง หมายถึง คนที่มีฐานะทางสังคมดีและมีสกุลดี ย่อมมีลักษณะดีแสดงออกมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นกยูงย่อมมีแววที่หาง เช่น

  • เขาช่างสมที่เกิดมาอยู่ในสกุลผู้ดีเก่าเสียจริง กิริยาท่าทีช่างดูสง่างามต่างจากคนอื่น นี่แหละนะที่เขาเรียกว่านกยูงย่อมมีแววที่หาง
  • คนที่มาจากสกุลดี ๆ นะดูไม่ยากหรอก พวกนี้เขาจะมีลักษณะที่ดูดีดูเด่น เหมือนคำที่ว่านกยูงย่อมมีแววที่หาง
advertisements