นกสองหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

นกสองหัว หมายถึง คนที่เข้าพวกได้ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นกสองหัว เช่น

  • นายก็รู้ว่าเลขาของนายเป็นนกสองหัว แล้วนายยังจะเก็บไว้ข้างตัวให้เป็นภัยทำไม
  • ยัยนี่นะไม่มีความจริงใจให้ใครหรอก ฉันเห็นวัน ๆ เอาแต่ทำเป็นนกสองหัว เข้าข้างคนนั้นที คนนี้ที แล้วแต่ว่าใครจะมีประโยชน์ให้
advertisements