นกไร้ไม้โหด แปลว่าอะไร หมายถึง…

นกไร้ไม้โหด หมายถึง คนที่ไม่เป็นที่พึงพาอาศัยของใคร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นกไร้ไม้โหด เช่น

  • คนอย่างเธอนี่มันนกไร้ไม้โหดเสียจริง ขนาดญาติพี่น้องจะเป็นจะตายเธอยังไม่สนใจไยดีอะไรเลย
  • อย่าไปหวังพึ่งนกไร้ไม้โหดอย่างเขาเลย ขนาดเพื่อนร่วมห้องไม่สบายเขายังไม่ช่วยเหลืออะไรเลย
advertisements