นมยานกลิ้งอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

นมยานกลิ้งอก หมายถึง ตกอยู่ในฐานะลำบากไม่สามารถปัดให้หลุดพ้นได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นมยานกลิ้งอก เช่น

  • เพราะป้าแกไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ ก็เลยอยู่ในสภาพเหมือนนมยานกลิ้งอก ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดได้แค่จ่ายดอกเบี้ยไปวัน ๆ
  • เพราะเขาไปค้ำประกันให้คนอื่นนั่นแหละ พอเขาหนีหนี้ก็เลยต้องจำยอมรับสภาพนมยานกลิ้งอก ใช้หนี้แทนเขาเพราะไปเป็นนายประกัน
advertisements